O meni

Dr Ida Salamon, rođ. Labudović

Rođena u Beogradu, živi u Beču.

Studirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa ze etnologiju –  antropologiju i doktorirala sa temom „Srpska dijaspora u Beču u drugoj polovini XX veka”.

U Jevrejskoj opštini Beograd je od 1998. godine bila na mestu referenta za kulturu i obrazovanje. Iste godine je za naučni rad sa jevrejskom tematikom dobila prvu nagradu Saveza Jevrejskih Opština Jugoslavije.

Autorka izložbe „Odevanje beogradskih Jevreja krajem XIX i u prvoj polovini XX veka”, postavljene 2000. godine u Etnografskom  muzeju u Beogradu, tokom koje su održani „Dani jevrejske kulture”. „Nacionalni centar za fotografiju” je izložbu proglasio događajem godine u srpskoj fotografiji.

U eseju „Solidarnost i identitet”, objavljenom u „Godišnjaku za društvenu istoriju”, opisala je tromesečni boravak dela jevrejske zajednice u Budimpešti, za vreme bombardovanja 1999. godine. Za izvanredan rad sa izbeglicama dobila je megilu zahvalnosti Saveza JOS.

Kao koordinatorka za Srbiju „The Central European Center for Research and Documentation – Centropa” iz Beča, beležila je svedočanstva i intervjue sa članovima zajednice, preživelih Holokaust.

Učestvovala je na „Esperansi 2004”.

Pisala je za  dnevne novine „Die Presse” (Beč), „Wiener Zeitung” (Beč), časopis jevrejske opštine Beč „Die Gemeinde”, mesečnik „Prestup” (Beograd), nedeljnik „NIN” (Beograd), „Novi magazin” (Beograd), „Nedeljnik” (Beograd), „Jevrejski pregled” (Beograd), „Novi Glasnik” (Beč) i „Most/Nekad i sad” (Izrael). Od 2012. do 2018. godine je uređivala jevrejski časopis za politiku i kulturu „NU”. Bila je glavna urednica i izdavač časopisa „SAN”.

Radi u Jevrejskom muzeju Beč.

Član je Udruženja novinara Srbije (UNS), International Federation of Journalists (IFJ, Brisel) i International Association for Southeast European Anthropology (InASEA).