O meni

Dr Ida Salamon, rođ. Labudović

Rođena sam u Beogradu, živim u Beču. Studirala sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa za etnologiju –  antropologiju i doktorirala sa temom „Srpska dijaspora u Beču u drugoj polovini XX veka”. U Jevrejskoj opštini Beograd sam od 1998. godine bila na mestu referenta za kulturu i obrazovanje. Iste godine sam za naučni rad sa jevrejskom tematikom dobila prvu nagradu Saveza Jevrejskih Opština Jugoslavije. Bila sam autorka izložbe „Odevanje beogradskih Jevreja krajem XIX i u prvoj polovini XX veka”, postavljene 2000. godine u Etnografskom  muzeju u Beogradu, tokom koje su održani „Dani jevrejske kulture”. „Nacionalni centar za fotografiju” je izložbu proglasio događajem godine u srpskoj fotografiji. U eseju „Solidarnost i identitet”, objavljenom u „Godišnjaku za društvenu istoriju”, opisala sam tromesečni boravak dela jevrejske zajednice u Budimpešti, za vreme bombardovanja 1999. godine. Za humanitarni rad sa izbeglicama dobila sam megilu zahvalnosti Saveza JOS. Kao koordinatorka za Jugoistočnu Evropu „The Central European Center for Research and Documentation – Centropa” iz Beča, beležila sam svedočanstva i intervjue sa članovima zajednice, preživelih Holokaust.

Učestvovala sam na „Esperansi 2004”. Pisala sam za  dnevne novine „Die Presse” (Beč), „Wiener Zeitung” (Beč), časopis jevrejske opštine Beč „Die Gemeinde”, mesečnik „Prestup” (Beograd), nedeljnik „NIN” (Beograd), „Novi magazin” (Beograd), „Nedeljnik” (Beograd), „Jevrejski pregled” (Beograd), „Novi Glasnik” (Beč), „Most/Nekad i sad” i Art Market Magazine (Izrael). Od 2012. do 2018. godine sam uređivala jevrejski časopis za politiku i kulturu „NU”. Bila sam glavna urednica i izdavač časopisa „SAN”. Autorka sam vodiča kroz Beograd, koji je štampala izdavačka kuća Falter iz Beča. Radim u Jevrejskom muzeju Beč. Član sam Udruženja novinara Srbije (UNS), International Federation of Journalists (IFJ, Brisel) i International Association for Southeast European Anthropology (InASEA).